Mit Helbred 2013

MIT HELBRED 2013 ( 23. ÅRGANG)Mit Helbred 1/2013

Indhold

o Er vaccination en tvivlsom forebyggelsesmetode? (Ole Vestergaard)
o Læserne skriver:
       Banebrydende workshops afviklet i Aarhus 23. - 24.oktober 2012 (Bitt Bolving)
       Kilde til alpha linolensyre er hørfrøolie (Anne-Kirsten Brønserud)
       Den forunderlige Gule Kejser (Hugo Hørlych Karlsen)
o Kolesterolmedicin påvirker energidannelsen i musklerne
o Vindruekerneekstrakt mere effektivt end kemo ved colorektal cancer (UPDATE)
o Meditation nedsætter inflammation ved hjertesygdom og gigt (UPDATE)
o Fast-food øger risikoen for astma hos teenagere med 39% (UPDATE)
o Folkesundheden er truet hos milliarder af mennesker verden over - ny ’BioInitiativ Rapport’
o Produktinformation: Olivir (ekstrakt af olivenblade)


Mit Helbred mener

Magthavere og de magtesløse
I de sidste numre af Mit Helbred har været artikler, der har fået Mit Helbred til at påstå, at vi i Danmark har et meningstyranni; nogle få bestemmer næsten alt. Vi har haft associationer til Henrik Ipsens ’En folkefiende’: ”Den forbandede kompakte, liberale Majoritet, den er Sandhedens og Frihedens farligste Fiender.” Ipsen var i 1882 fortaler for ”den enkeltes ret til at tænke anderledes”.
Mit Helbred er upolitisk – men vil alligevel her citere socialdemokraten Hal Koch – en af demokratiets varmeste fortalere – der i 1946 i bogen ’Hvad er demokrati?’ skrev:
-”Der findes et sted her i landet et sogneråd, i hvilket der er to grupper, en flertalsgruppe på 7 medlemmer og en mindretalsgruppe på 4 medlemmer. Flertallet er således solidt, og der er ingen grund til at tro, at det skulle kunne rokkes i de første mange år. I møderne går det meget ofte således til, at flertallet kort og knapt fremsætter det forslag, som man i gruppen er blevet enig om. Derefter får oppositionen ordet. Det er jo en demokratisk forsamling! Den afgiver et langt og velbegrundet indlæg, som viser vanskelighederne ved sagen. Under dette indlæg kan ingen se, om flertalsgruppens medlemmer hører efter eller sover, men vi må vel gå ud fra, at de gør det første. Når oppositionen har fremsat sine indvendinger, kan det ske, at formanden eller en anden siger et par ord – gerne temmelig hvasse ord. Men man er sjælden nået ret langt, før flertalsgruppen foreslår, at man går over til afstemning. En videre drøftelse finder man som regel ikke nødvendig. Det er det heller ikke. For flertallet har afgjort sagen i forvejen og bryder sig ikke en døjt om modparten eller dens synspunkter. Men mødet slutter altid med en god demokratisk afstemning, hvor stemmerne mærkelig nok falder 7 mod 4, hvorefter man går hver til sit, overbevist om at have gjort et godt demokratisk arbejde. Har ordet ikke været frit, er sagen ikke blevet afgjort ved afstemning, og har flertallet ikke fået lov at bestemme? Hvad vil man mere? Alle ville blive højst forbavset – mindretallet dog måske glædeligt overrasket – ved at høre den påstand fremsat, at denne ordning er i højeste grad udemokratisk.”
I dette nummer af Mit Helbred er der sat fokus på vaccination. Som Mit Helbred ser det, er det endnu et eksempel på et meningstyranni, vi alle er underlagt – og vi synes alle at være temmelig magtesløse. Vi har ikke tvangsvaccination - men nogle af vaccinationerne fungerer næsten sådan. Her tænkes på børnevaccinationsprogrammet og masse-influenzavaccination på visse arbejdspladser. Hvem tør sige nej? Mister barnet sin vuggestueplads eller mister man sit arbejde, når man er ”usolidarisk”? Den enkeltes ret til at råde over eget liv og sine børns liv er tilsidesat med et mere end tvivlsomt argument fra flertallet: Vaccination er i fællesskabets interesse.
Der er afsat 100 mia. kr. til sundhedsvæsnet i Danmark, så det er et spørgsmål om at prioritere. Mit Helbred mener der prioriteres forkert. Start med at afskaffe den gratis tilbudte HPV-vaccination.
Og læs endvidere side 21 om moderne trådløst junk, der også forsvares af vores meningstyranni - de vil ikke erkende, at en elektromagnetiske forurening truer folkesundheden. Socialdemokratiets IT-ordfører, Trine Bramsen, vil gerne have fuld mobildækning i ’udkantsdanmark’. Hun vil tvinge teleindustrien til at sætte master op overalt - til gavn for folket! Alle skal overalt have mobildækning. Vi har hidtil undgået decideret vaccinationstvang. I sigte er nu mobiltvang.Mit Helbred 2/2013

Indhold

o Europæisk fokus på alternativ behandling (CAMbrella)
o Frankenfish - GMO længe leve!
o Type II-diabetes - behandlingsmuligheder på godt og ondt
o Because I’m worth it - ja tak - jeg fortjener type II-diabetes
o Mælkens skadevirkninger - mælk på godt og ondt (Tage Anker Sørensen)
o Alternativer til homogeniseret, pasteuriseret konsummælk
o Kortlægning af cellers ungdomskilde - telomerase
o GMO længe leve! - Obama siger ikke nej tak til GMO
o Farvel til sukkersyge / naturlig sundhed (NY BOG)
o Nordisk kost kan reducere hjerte-kar-sygdomme og diabetes
o Glutenfri
o Fedtsyrer - mættede, mono- og polyumættede
o Det er ikke smør og piskefløde der får borgere indlagt på hjerteafdelingerne
o Mit Helbreds Venner pr. april 2013
o HENVISNINGER
o Er diagnosen kræft - så er der en vifte af muligheder (NY BOG)
o At trænes i opmærksomhed (Mindfulness) (NY BOG)
o Styrk dit immunforsvar
o Udbredte fedmemyter aflives
o Ambitiøse mål: Lægemidler der fjerner sygdomskim
o Græske øboere lever længere end andre - de drikker kaffe (UPDATE)
o En kop kaffe og to kopper grøn te om dagen sænker risiko for slagtilfælde (UPDATE)
oOlivenblade forbedrer insulinfølsomheden hos midaldrende overvægtige mænd (UPDATE)

o Produktinformation ArgininMax


Mit Helbred mener

Mættet fedt er ikke usundt

En af de mest opsigtsvækkende videnskabelige artikler i de sidste 50 år kunne man i sidste måned læse i British Medical Journal (BMJ), se side 34. Artiklen slår fast, at det kan være skadeligt at erstatte mættet fedt (dyrefedt) med plantefedt. Det må siges at lægge op til intet mindre end et paradigmeskift i holdning til fedt. Vi har i 50 år hørt på dogmet: ”Mættet fedt er dårligt, omega 6 er godt”.
Vi har i næsten ligeså mange år hørt på fedt- og kolesterolforskrækkede kokke og forskere. Få - som f.eks. Uffe Ravnskov og Carsten Vagn-Hansen - har talt dette hysteri imod. Nu får disse to forstandige læger - samt andre med samme holdning - omsider gedigen støtte.
I øvrigt blev der i en kommentar i samme nummer af BMJ givet en sur smiley til de videnskabelige elfenbenstårne - forskere fejer resultater ind under gulvtæppet efter for godt befindende, se side 34.
Nordisk Ministerråd udsender hvert 8. år en kostanbefaling. En ny burde være lige er på trapperne - sidste anbefaling udkom 2004. Man kan frygte det nye mere afslappede syn på mættet fedt ikke slår igennem i den nye reviderede udgave - om overhovedet. Claus Meyer og ’Ny Nordisk Mad’ taler stadig om skadelige fedtpartikler og deres farlighed for hjertekarsygdomme, se side 30.
Centerdirektør for OPUS, dr. med. Arne Astrup, som jo er Claus Meyers ”tro væbner” med hensyn til Ny Nordisk Mad, er dog tilsyneladende blevet rystet over den nye artikel i BMJ. Til Danmarks Radio og Berlingske udtaler han: ”Det ser unægtelig ud til, at hvis man udelukkende skifter sit mættede fedt, altså kødfedtet og mejerifedtet, ud med planteolie, har man ikke gevinst”, se side 32-33.
Mit Helbred 3/2013

Indhold

Mobiltelefoni giver adfærdsvanskeligheder hos børn
o D-vitamin: Solskin kan nedsætte sværhedsgraden af astmaanfald
o D-vitamin: Solskin og angst
o L-carnitin i røde bøffer øger risikoen for hjerte-/karsygdom
o Roundup® er en trussel ikke blot mod vores natur men også en trussel mod vores helbred
o Kamillete som kemoterapi (UPDATE)
o Produktinformation: Økologisk Brændenældemel
o Produktinformation: Økologisk afskallede hampefrø
o Produktinformation: Hyben med C-vitamin


Mit Helbred mener

Vi skal passe på vores tarmbakterier

I dette nummer af Mit Helbred kan man læse, at stoffer kan påvirke bakterier og andre organismer i tarmen (tarmens biota). På side 7 beskrives, hvordan L-carnitin i kød giver vækst til tarmbakterier - tarmbakterier der medvirker til at danne et stof (TMO), der øger risikoen for åreforkalkning.
På side 8 kan man læse at Roundup® (glyphosat) kan påvirke tarmens biota så der opstår sygdomme. Det findes der bevis for hos kvæg og fjerkræ. Forfatterne til artiklen på side 8-21 bringer bevis for, at glyphosat kan forstyrre tarmens biota, og de sandsynliggør er dette kan være årsag til alvorlige sygdomme hos mennesker (artiklen er videregivet fra fra ’Entropy’).
Tarmens biota stiller enzymer og andre stoffer tilrådighed til brug for nedbrydning af maden i tarmen. Den forsyner os med vitaminer. Mikrobiotaen har kæmpemæssig betydning i vores immunforsvar. En ”utæt tarm” kan føre til udsivning af bakterier, proteiner og fordøjelsesenzymer til blodbanen.
En sund og balanceret tarmbiota er en forudsætning for udvikling af en normal hjernefunktion. Mikrobiotaen har betydning for hormoner, sultfornemmelse, stofskifte, angst, kredsløb, psoriasis, gigt, m.m. Tarmens mikrobiota går endvidere ind i et komplekst samspil med ”sind og følelser” - reguleret af nervesystemet, immunforsvaret og hormonsystemet.
Nye undersøgelser peger hele tiden på hvordan mikrobiotaen er med til at bestemme om vi er raske eller syge. Derfor skal vi passe på vores biota!
At hælde plante- og insektgifte ned over tarmens biota mener mange at vide ikke har betydning; vi er jo ikke planter eller insekter. Men det har betydning - det kan man blandt andet læse om på side 8 til 21; ødelægger vi biotaen ødelægger vi os selv.
Holder vi os langt væk fra færdig mad og produkter fra konventionelle landmænd - og kun indtager økologisk / biodynamisk mad undgår vi glyphosat og andre fortrædeligheder - og vi tilfører tarmens biota gode, stærke og sunde næringsstoffer. Når tarmes biota er sund, er vi sunde. Skulle vi alligevel blive syge, skal vi ikke holde os tilbage med at spise rigelig med usprøjtede grøntsager, der kan give god næring til tarmens biota, og vi kan spise immunstimulerende lægeurter, mælkesyrebakterier samt vitaminer/mineraler, der ikke er syntetiske. Alle vil medgive, at det er bedst at angribe et onde ved dets rod. Og ondets rod sidder ved mange sygdomme i vores tarme.
De konventionelle landmænd har medansvar i vor tids kostrelaterede sygdomme. Tag jer nu sammen; send fluks jeres gift, antibiotika og GM-foder til Kommunekemi (der nu hedder NORD) og find harverne og gammeldags normalt foder frem.


Mit Helbred mener kommentar til artiklen her i MH3/2013 - "Roundup® er en trussel ikke blot mod vores natur men også en trussel mod vores helbred"
Den her gengivne artikel er væsentlig - også i forhold til, at der er fornuft og sundhed i at sætte tænder i økologiske / biodynamiske fødevarer. Der findes hos mange den holdning at økologi ikke er alfa og omega - og slet ikke med hensyn til folkesundheden; den klarer sig godt uden. F.eks er det Kræftens Bekæmpelses holdning, -”at det er bedre at spise mange konventionelt dyrkede grøntsager frem for færre økologisk dyrkede grøntsager. Økologi er fornuftigt set ud fra et miljø- og dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, men i relation til sundhed handler det oftest mere om kvaliteten i dyrknings- eller fremstillingsprocessen af fødevarerne.” (www.cancer.dk)
På Aarhus Universitet har Ph.d. Maja Melballe Jensen sammenlignet effekten af økologiske kontra konventionelt dyrkede afgrøder på en række sundhedsparametre i rotter. Hun fandt, at effekten på de målte sundhedsparametre var minimal. Hun konkludere, at økologiske afgrøder ikke nødvendigvis fremmer sundheden. Hun skriver også:
- ”En af forklaringerne på, at tidligere undersøgelser har antydet en forskel i sundheden til fordel for økologiske afgrøder er, at de indeholder færre pesticider. Men nu om dage er der også færre pesticider i konventionelle danske afgrøder end tidligere og gødningsintensiteten har ændret sig, så der er måske ikke så meget forskel mellem økologiske afgrøder og konventionelle afgrøder som der var før i tiden.” (http://dca.au.dk)
Spiser vi GMO-mad eller spiser vi fødevarer, der er produceret af konventionelle landmænd kan vi blive syge! Det sandsynliggør den her gengivne artikel, og skurken hedder Roundup® (glyphosat).
Ved at spise økologiske / biodynamiske fødevarer har vi størst garanti for ikke at blive syge af maden.
Det er korrekt, at der er fundet pesticid-rester i nogle prøver taget fra økologiske grøntsager. Disse giftrester er fundet især fordi markerne tidligere har været konventionelt dyrkede eller blevet forurenet af gødning fra nabomarker, der er konventionelt dyrkede.
Men man fravælger vel ikke ”himlen” fordi der findes et ”helvede”? Endvidere er al snak om store eller små mængder pesticidrester afledningstaktik fra modstandere af økologi. Gift er gift.Mit Helbred 4/2013

Indhold

Komælk og forstoppelse
o Gluten på anklagebænken
o Codex Alimentarius
o Vores livsvigtige immunforsvar NY BOG (Styrk immunforsvaret) af Pernille Lund
o Hvorfor drikker vi koens mælk (Merete Myrup Christensen, ernæringschef)
o Don’t Worry, Be Happy
o I dagens Danmark kan man tvangsfjene og tvangsbehandle en ikke psykisk syg patientMit Helbred mener

Videnskabens frontløbere, medløbere og modløbere

I sidste nummer af Mit Helbred så vi en lang liste af sygdomme som kan forklares med tilstedeværelsen at miljøgiften glyphosat i vores mad.
I dette nummer - og tidligere numre - kan læses anklager mod gluten.
I tidligere numre har vi læst om hvordan vor tids elektromagnetiske forurening (brug af mobiltelefoner, iPhones, m.m.) mistænkes for at kunne fremkalde en lang række sygdomme - og i hvert fald lider alerede nu en gruppe mennesker bravt - de eloverfølsomme.
I tidligere numre kan man også læse om mælks fortrædeligheder, duftoverfølsomhed, ME (myalgisk enchephalomyelitis), problemer med vaccination, problemer med amalgam, problemer med brystkræftscreening, ADHD patienter blive raske på diæt, m.m.
Altid afstedkommer sådanne artikler - i Mit Helbred og andre steder - protester - det er ikke videnskabeligt bevist - derfor er der ikke belæg. Måske er det ved at blive et slidt udsagn - videnskabeligt bevist. I Mit Helbred 6/2012 kan man læse at kun 12% af de lægemidler og behandlinger der ordineres har virkning. 57% gør skade eller er uden virkning. Medicin eller behandling der ellers er videnskabeligt bevist. Hertil kommer, at de personer der protesterer oftest ikke er uvildige. Når en læge fra Statens Seruminstitut forsvarer vacciner i medierne - ja så skal man huske på, at han er ansat hvor der sælges vacciner. Når en informationschef fra Bayer AG fortæller, at det ikke er bevist, at deres gift er skyld i bidød - ja så?
Man kunne så medgive disse - oh så videnskabelige frontløbere eller medløbere - at de kan have lov til at undre sig over, at så meget tager ”æren” for at fremkalde så mange sygdomme - og det kraftige overlap.
I dag er der sandsynlige teorier om, at vor tids kroniske livsstilssygdomme har rod i kun to ting: Ubalance i vores tarmbiota og kronisk inflammation. Det fortæller sågar videnskabsfolket selv. Derfor er der en sammenhæng og en fornuftig forklaring. Glyphosat, stråling, mælk, gluten, vacciner m.m. kan alle sparke en kronisk inflammation frem og fremprovokerer en kronisk ubalance i tarmbiotaen. Det er der masser af beviser på. Ikke alle videnskabelige - men det gør jo - med den utroværdighed der synes at brede sig i de videnskabelige elfenbenstårne - ikke beviserne mindre værd. Tværtimod.
I Mit Helbred 1/2000 skrev speciallæge Gunner Ødum om vaccination af spædbørn:
-”Hvor mange sygehistorier skal der til? For mig at se, er blot én uacceptabel forklaring én for mange. Vi taler her om fuldstændig raske spædbørn, der får påført en sygdom eller varig svækkelse. Til glæde for hvem? Lægen? Samfundet? Medicinalindustrien? Kapitalen? I hvert fald ikke for det enkelte barn. Barnet er i mange tilfælde overladt til skræmte forældre, der er bange for at vælge vaccinationerne fra, også selv om de oplever dem som belastende for deres barn. Skræmmekampagner har været ret effektive. Vacciner er efter min mening unødvendige. Hvad der kommer bag på mig, er også, at vacciners beskyttende virkning ikke er videnskabeligt dokumenteret.”

Det er der nu - 13 år efter - stadig ikke (se Mit Helbred 1/2013). Så her et eksempel på, at videnskab er ”uvidenskabelig.” Det hele vendt på hovedet. Videnskabelige frontløbere og medløbere? Nej tak. ”Modløbere”? Ja tak - det er undertegnedes konklusion. Husk en ”modløber” kan sagtens være en læge - og disse forstående læger skal vi værne om - se side 22.Mit Helbred 5/2013

Indhold

o Sukkersignaler regulerer hjernens udvikling
o Den øgede ordination af antipsykotaka til børn vækker bekymring
o Chokolade kan sænke risikoen for slagtilfælde hos mænd (UPDATE)
o Rigtig kost forhindrer hudkæft
o Hundrede af træer er løftet over Milanos gader
o Cirkus for viderekomne - for nogle tilskuere desværre et tragisk cirkus (Mit Helbred mener)
o De negative virkning af stråler fra EMF er nu samlet i ny bog - på russisk
o Hver fjerde dansker har foruroligende få tarmbakterier
o D-vitamin mangel er en væsentlig årsag til brystkræft hos kvinder (UPDATE)
o L-arginin har positiv effekt på type-2-diabetes
o Er mammografi-screeningen etisk forsvarlig? Åbent brev til Det Etiske Råd (Ulrik Dige)
o Medicinalindustrien på anklagebænken. Ny bog: Dødelig medicin og organiseret kriminalitet
o Det kræver træning at få dybere kontakt til sig selv. Ny bog: Det drejer sig om kærlighed
o Forstå sig selv. Ny bog: Arketyper - hvem er du?
o En lavteknologisk behandlingsform der er højeffektiv. Ny bog: EDTA - en hjertesag
o 24 spørgsmål til Sundhedsstyrelsen vedrørende Gardasil® Åbent brev (Karsten Viborg,m.fl)
o Hyperventilation som helbredende behandling. Ny bog: Træk vejret - åndedrætsterapi
o Mit Helbreds Venner pr. oktober 2013
o HENVISNINGER
o Kosttilskud og godkendte sundhedsanprisninger
o Blåbær reducerer diabetesrisiko med en tredjedel - men de skal spises hele (UPDATE)
o Mobilbrug øger risikoen for tumorer i øret
o Klassisk passion - notat fra det klassisk kinesiske arbejdsværelse (Hugo Hørlych Karlsen)
o Tør du modtage blod fra en donor, der er HPV-vaccineret?
oStatiner gør mere skade end gavn (UPDATE)
o Astmamedicin virker ikke på - astmatikere (UPDATE)


Mit Helbred mener

Respektløst og bedrevidende TV

I en udsendelse 7. september 2013 på DR2 - med titlen 7-9-13 - så Tine Gøtzsche og Thomas Breinholt på ”overtro”. Tine Gøtzche havde rollen som den skeptiske - ”overtro” har intet på sig og der er intet ”mellem himmel og jord”, det var hendes manuskript. Undertegnede vurderer ikke, det kun var en rolle hun spillede. Hun mente det - tog oprigtigt selv afstand fra det uforklarlige og ubevidste.
Et er, at Tine Gøtzsche virker bedrevidende - noget andet er, at hun er respektløs. I udsendelsen var Thomas Breinholt inviteret indenfor tre steder - bl.a. hos Steen Landsy på Kosmos Centret i København. Steen er clairvoyant og healer. Han talte om aura, og man så Steen heale en person. Dette var Tine Gøtzsche flad af grin over. Kære Tine Gøtzsche: Når man bliver inviteret indenfor hos folk, er det mere end respektløst at grine af dem.
Danmarks Radios huslæge Peter Qvortrup Geisling kan også virke bedrevidende. F.eks. forsvarer han Sundhedsstyrelsen anbefaling af unge pigers vaccination mod livmoderhalskræft, og han må råt have slugt Statens Serum Instituts påstand, at de alvorlige symptomer, der bliver beskrevet efter HPV-vaccination ikke hænger sammen med vaccinen! Mit Helbred mener man må være temmelig kynisk, hvis man ikke vil indrømme, at HPV-vaccination giver alvorlige følgevirkninger - der er nu alt for mange tragiske ofre. Vel. Det kyniske kor har Peter Qvortrup Geisling valgt at synge med i. Men han ikke blot synger med, han går over stregen ved for åben skærm at erklære, at han uden skrupler vil lade sine to egne piger HPV-vaccinere, når de bliver gamle nok. Skammeligt - at bruge egne piger til at overtale seerne. Peter Qvortrup Geisling burde interessere sig for den påviste tilstedeværelse af rekombinant (genmanipuleret) DNA i HPV-vaccinen Gardasil®. Det kommer Peter Qvortrup Geisling nok aldrig til at berette om - hyggelægen fortsætter med at hygge - hyggesnakke om sin familie og hyggesnakke om Gardasil®.
Andre er bekymrede. På side 29 kan man læse 24 spørgsmål til Sundhedsstyrelsen vedrørende HPV-vaccination. Læs også om Gardasil® side 49.
Mit Helbred 6/2013

Indhold

Energieffektive vinduer og betonvægge giver elendig indendørs mobildækning
o Mobildækning i alle landets afkroge - en molbohistorie?
o Digitaliseringens skyggesider
o Balanceret kost - et gammelt begreb der er blevet moderne
o ’Ny Nordisk Hverdagsmad'
o Endometriose forårsaget af pesticider (UPDATE)
o At drikke cola er forbundet med øget risiko for livmoderkræft (UPDATE)
o Hver fjerde danske skoleelev føler sig ikke sund (UPDATE)
o Autisme og mave-tarm problemer (UPDATE)
o Teenagere kan dyrke for meget sport (UPDATE)
o Man kan ikke blive for gammel til at begynde på at motionere - det giver stadig sundhedsmæssige fordele (UPDATE)


Mit Helbred mener

Kræftens Bevarelse eller Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bevarelse eller Kræftens Bekæmpelse
Økologi har ingen betydning - mener KB
En ny artikel (se Mit Helbred 3/2013) slår fast, at vi kan blive syge af at spise konventionel dyrkede grøntsager! Når Kræftens Bekæmpelse (KB) har den holdning, at det er bedre at spise mange konventionelt dyrkede frugter og grøntsager end færre økologiske ditto - er det et forkert råd. Deres råd giver kræft. Senest foreligger en dansk undersøgelse, hvor økologi tilstræbes og sundheden blev styrket (’Ny Nordisk Hverdagsmad’), se side 20.
Elektromagnetiske stråler er ikke påvist at være skadelige - mener KB
Kræftens Bekæmpelse - med Christoffer Johansen i spidsen - mener ikke der findes dokumentation for, at ståler fra mobiltelefoner kan give kræft. Andre kan godt finde dokumentation for, at elektromagnetisk stråling og -felter kan give kræft. Kræftens Bekæmpelse er med deres holdning med til at bevare kræften. Men den kommende tvangsdigitalsering - se side 5 - med deraf følgende stigning i trådløs kommunikation - kan KB dog se fremtiden trygt i møde - andre hjælper dem tilfulde med at bevare kræften.
Solstråling giver hudkræft - mener KB
Kræftens Bekæmpelse har i flere år fortalt os, at vi skal holde os væk fra solen midt på dagen, og vi i øvrigt skal bruge solcreme, ellers stiger vores risiko for at få hudkræft. Andre mener, at solen faktisk forebygger hudkræft
- især midt på dagen! (Claus Hancke, D-vitamin og kræft’ TIDSLERNE 2013/1).
KBs råd om at bruge creme med solfaktor gavner kun salget af solcreme. De mennesker der følger KBs råd - går glip af kræftbekæmpende D-vitamin. Så KBs råd er kræftbevarende.


Berigtigelse
I forbindelse med anmeldelse af Peter C. Gøtzsches bog ’Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet’ i sidste nummer af Mit Helbred - blev citeret en historie om en 88 årig mand på et plejehjem: ”Jeg overbeviste lægen på plejehjemmet om at seponere al medicin, og jeg ansatte en privat sygeplejerske til at give min far økologisk kost, rig på frugt, grøntsager, korn, bønner, nødder og frø.” Undertegnede skrev det var en historie om Peter Gøtzsche og hans far. Det var en fejl. Peter C. Gøtzsche oplyser det ikke var hans far - han citerede en anden for historien - reference 118 i bogen.