Tidsskriftet Mit Helbred

Tidsskriftet Mit Helbred kan købes i abonnement. Udkommer 6 gange om året (nr.2 og nr. 5 er udvidede numre).

Prøveabonnement: 225,- kr. pr. år inkl. forsendelse (ingen binding - ophører automatisk). Prøveab. kan tegnes om man ikke har abonneret det sidste ½ år.
Særpris: 225,- kr. pr. år.  inkl. forsendelse (ingen binding - ophører automatisk). Gælder medlemmer af MayDay, Tidslerne,  EHS  og FMSD.

Normalpris: 298,- kr. pr. år inkl. forsendelse (ingen binding - ophører automatisk).

Enkelt numre af nyeste årgang: 71,- kr. inkl. forsendelse. Enkelt numre af ældre årgange: 35,- kr. inkl. forsendelse.

NYESTE BLAD

MH 4/2022 (aug/sept 22)

* Immunforsvaret kan afsløre om man har kræft

* PFAS bør forbydes
* Europæiske teenagere forgiftet af PFAS
* Solcellepanel-affald hober sig op i Californien
* Status COVID-19 2020/2021 (Ole Vestergaard)
* Status COVID-19 vaccination 2020/2021 (Ole Vestergaard)
* WHO vil gerne tage kontrol over fremtidige pandemier
* Faldende effektivitet af COVID-19 vacciner
* COVID-19 injektioner forårsager usædvanlige infektioner
  og øger antallet af dødsfald hos kritisk syge patienter
* Vaccinerede canadier udgør 86% af COVID-19 dødsfald
* Uvaccinerede klarer sig bedst
* COVID-19 injektioner dræber mennesker
* Jo flere stik jo større er risikoen for immunsvigt
* Har man været smittet naturligt med COVID-19 skal man holde sig langt væk fra mRNA-injektioner
* Vaccine-spike-protein kan forblive i kroppen i flere måneder

* Spike-proteiner er farlige toksiner, der kan tilstoppe hele karsystemet
* Argumenter for COVID-19 vaccinationsprogrammet er forsvundet
* Boosterpandemi

* Vaccineroulette (Max Smelling [Nyhedsbrev Vitalrådet 4/7 2022])
* Vaccinebivirkninger kan behandles (Claus Hancke [Nyhedsbrev Vitalrådet 4/7 2022])
* Status COVID-19 vacciner - afsluttende bemærkning (Ole Vestergaard)
* Glyphosat (Roudup®) udrydder honningbierne (UPDATE)
* Voldsom stigning i autisme i USA (UPDATE)
* Kvinder og ældre har mindre gavn af vægttab end mænd og yngre voksne
* Effekten af brystkræftscreening bliver mindre og mindre
* Poetisk viden om seksuallivet (’NY’ BOG) - forord af Hugo Hørlych Karlsen gengivet
* Børn der spiser vegetarisk er lige så sunde som børn der spiser kød
* Kræft øger risikoen for at få diabetes
* Forskere opdager nyt stof som medfører vægttab

Status COVID-19 vacciner

Under pandemien har fjernsyn, aviser og sociale medier bugnet med
propagandafortællinger om COVID-19-vaccinationernes fortræffe-
ligheder. PCR-test var ikke fejlagtige, masker virksomme, nedlukninger
forhindrede smittespredning, vaccinernes bivirkninger uskyldige og
fåtallige.
    Under pandemien er websteder blevet censureret eller helt fjernet,
erfarne kliniske læger og videnskabelige eksperter inden for
infektionssygdomme er blevet dæmoniseret. Data fra disse
sundhedseksperter er blevet kaldt
”misinformation” /”farlige løgne”/”konspirationsteorier”.
    Læger og videnskabsmænd er blevet pålagt at trække deres
videnskabelige artikler tilbage fra tidsskrifter, når deres arbejde afviger fra de accepterede COVID-19-normer.


Dette er sket 2020/2021/2022 heri Vesten.


WHO´s ”pandemi-1” har tabt pusten. Den falske fortælling har dog kørt så længe, at der stadig er liv i den. F.eks. efterlyser danske plejehjemsledere, deres beboere og andre at få 4. stik. De synes, det er urimeligt, at de skal vente til september (Måske den danske sundhedsstyrelse skal have den cadeau, at de ikke mere vil booste med mRNA-vaccine, men venter på en mere uskyldig vaccine, målrettet omikron. Men cadeauen trækkes tilbage, hvis de bruger den i et massevaccinationsprogram).
    Den falske fortælling har kun været mulig med massemediernes hjælp. Journalister i Vesten har ensidigt og ukritisk - eller måske det der er værre - videregivet holdninger fra vaccineindustrien, WHO, lægemiddelstyrelser og sundhedsmyndigheder.

    Nyhedsværter på TV, interviewere og skribenter har serveret den falske fortælling for os på en måde, der ikke lader oplæsere i lande med diktatur noget tilbage. De har endvidere kun ladet få med en anden holdning komme til orde.
At COVID-19 kan forebygges og COVID-19 vaccinebivirkninger behandles med midler ( Claus Hancke gennemgår i MH4/2022), har ikke haft massemediernes interesse. Smittetal har vi tilgengæld fået lov til at høre og læse om i en lind strøm - tal der intet betyder, når COVID-19 ikke var så farlig, som den blev gjort til og naturlig smitte gav god beskyttelse.
    Den falske fortælling vil formodentlig afgå i stilhed og uden tidligere, nuværende og kommende ofre får en undskyldning endsige erstatning. Der er så mange, der har haft fingre i vaccinesuppen, at de skamløst kan dække over hinanden og kollektivt fornægte.
    Vil massemedierne også i stilhed lade sig flyde med og ned i vaccinesuppedasen uden nogen form for selverkendelse? Man kan frygte, at massemedierne aldrig kommer til at fortælle om vaccinebivirkningerne - brat glemmer alt om COVID-19 - helt uden efterspil og refleksion.
    WHO og BigPharma får en pause - men FAO, FN’s klimapanel og Teleindustrien kunne være kandidater til at stå bag nye fortællinger. Det konventionelle landbrug anvender jo Roundup på en måde, så det ikke når over tilladt grænseværdi i grundvandet; Klimaforandringerne er jo 100% sikkert menneskeskabt; Wi-Fi er jo total ufarligt.


Demokrati i Vesten - av min arm.  o.v.


Vil du se indhold i ældre blade, så scroll ned på denne side.
Alle numre i tidligere årgange kan købes for kr. 35,-. portofrit tilsendt.

MÅLGRUPPE
Mit Helbred henvender sig både til almindelige, grønne sundhedsbrugere og holistiske sundhedsfagfolk. Blandt fagfolk går tidsskriftet/magasinet på tværs af faggrænser.


OPLAG
2500 stk..


ARTIKLER, DEBATINDLÆG, mv.
Du er velkommen til at sende artikler, debatindlæg mv. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eller udskyde indlæg. Mit Helbred betaler ikke for artikler. Indlæg modtages gerne på e-mail: mail@mit-helbred.dk Tekst for sig - og billeder for sig. Billeder som jpg.filer - 300 pixel i opløsning - eller tilsendte foto med snailpost. Foto returneres. Du kan naturligvis også sende din artikel til os med posten i almindelig skreven form.


ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Ole Vestergaard, Cand. scient.


UDGIVELSER
Mit Helbred (ISSN: 0906-2815) udkommer 6 gange om året. Nr 2 og 5 i en årgang er udvidede numre. Mit Helbred kan kun købes i abonnement. For abonnementstegning, gratis prøvenumre eller køb af enkelt numre: se under menupunktet Kontakt.
Mit Helbred udgives af forlaget Mit Helbred (CVR: 14596933)


PRISER
1 års abonnement 298,00 kr.
1/2 års abonnement 149,00 kr.

Enkelt numre nuværende årgang: 71,00 kr. pr.stk.
Enkelt nummer tidlige årgange: 35,00 kr. pr stk.
Enkelt numre fremsendes portofrit.

Hvis du ikke har abonneret på Mit Helbred det sidste halve år kan du bestille et prøveabonnement:
6 numre (1/1 år) normalpris kr. 225,00.Ingen binding. Ingen opsigelsesvarsel. Når perioden er forbi standser prøveabonnementet automatisk.
Medlemmer af patientforeninger og behandlerforeninger, m.m. (MayDay f.eks.) der er nævnt her på hjemmesiden under links m.m./andre links kan modtage tidsskriftet/magasinet Mit Helbred til FAST særpris - 225,- kr./år. Det samme, hvis man er under uddannelse. Medlemmer af Danske Kinesiologer kan tegne et supplerende abonnement kr. 195,-/år - der sikrer levering af alle numre i en årgang.

Alle priser er inklusive moms, porto og ekspedition.Ved køb af abonnement accepterer du Mit Helbreds salgs- og leveringsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst på forhånd.


KOLLEKTIVE ABONNEMENTER
Foreninger/Netværk kan tegne kollektivt abonnement på Mit Helbred - abonnement med rabat. Mit Helbred sørger for, at bladet bliver sendt til alle medlemmer.
Man kan tegne kollektivt abonnement på alle numre i en årgang eller færre.


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER TIDSSKRIFTET MIT HELBRED
GENERELT
Et abonnement er fremadrettet og starter med nyeste nummer – medmindre du som køber ønsker noget andet. Ved et prøveabonnement eller 1/1 års abonnement leveres 6 numre af tidsskriftet/magasinet Mit Helbred og ved ½ års abonnement leveres 3 numre. Pris er inklusiv moms og forsendelse (PostDanmark). Abonnementet er uopsigeligt i perioden. Ønsker du at framelde bladet under en abonnementsperiode - kan vi godt standse leveringen straks - men du kan ikke få penge tilbage.
BETALING
Opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort, hvorpå betalingsfrist er angivet. Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred er momsbelagt. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes en påmindelse om betaling UDEN gebyr. Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred kan ikke betales via PBS.
ABONNEMENTSÆNDRINGER
Flytning – midlertidig eller permanent - skal meddeles direkte til Mit Helbred ved at ringe på tlf. 9849 9888 eller pr. e-mail  mail@mit-helbred.dk
LEVERING OG REKLAMATION
Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred leveres kuverteret med PostNord. . Mit Helbred påtager sig intet ansvar for ufyldestgørende opgivet adresse, manglende eller ukorrekt placeret afleveringsmulighed (postkasse). Kontakt Mit Helbred på tlf. 9849 9888 ved problemer. Der tages forbehold for force majeure.
MIDLERTIDIG AFMELDING
Midlertidig afbrydelse af leveringen er mulig – men der kan IKKE ske tilbagebetaling af et abonnement. Angiv en dato – når den kendes - for genoptagelse af bladleveringen.
OPSIGELSE
Et abonnement er altid forudbetalt for en periode – er bindende - og løber perioden ud. Der er IKKE opsigelsesvarsel på tidsskriftet/magasinet Mit Helbred. Ønsker du ikke at forny dit abonnement undlader du blot at betale en fornyelsesforespørgsel – og bladleveringen stopper automatisk. Vi tillader os – inden vi sletter dig som abonnent - at sende et brev, hvor vi spørger om du er sikker på at stoppe. Dette brev er IKKE en rykker, blot en sidste henvendelse fra os.
ADRESSEOPLYSNINGER
Din adresse er fortrolig, og Mit Helbred behandler din adresseoplysning fortroligt. Data vil ikke blive overdraget til andre. Regnskabsoplysninger vil overfor SKAT blive opbevaret i 5 år. Mit Helbred tager ikke ansvar for oplysninger på søgemaskiner – hvor gamle oplysninger kan være fastfrosset i længere tid. Her skal rettes direkte henvendelse til ”søgemaskinen” – f.eks. Google.
FORCE MAJEURE
Abonnement tegnes med forbehold for force majeure. Der betales ikke penge tilbage – hverken helt eller delvist – hvis vi uventet er nødsaget til at afvikle - eller forsinket udgive - tidskriftet/magasinet Mit Helbred. Ligeså i force majeure lignende situationer – f.eks. dødsfald - der umuliggør fortsat fremstilling af tidsskriftet/magasinet Mit Helbred. Her vil der ej heller kunne ske tilbagebetaling af abonnement – hverken helt eller delvist.

ANNONCER
Priser farveannoncer:
Til kant farveannoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side (A4) 210x297 + 3 mm ud over til afskæring 2400,- kr. Bagsiden + 600,- kr.
(Bagsiden er reserveret hele 2019)

1/2 side (A5) 210x148 + 3 mm ud over til afskæring 1500,- kr.
1/2 side (A5) 105x297 + 3 mm ud over til afskæring 1500,- kr.
Ikke til kant farveannoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side 183x255 2400,- kr.
1/2 side 183x128 1500,- kr.
1/2 side 090x255 1500,- kr.
1/4 side 090x128 0850,- kr.
1/4 side 183x064 0850,- kr.
OBS: Farveannoncer med forbehold og p.t. kun mulig på bladets omslag.
Andre mål: Kontakt venligst redaktøren tlf. 9849 9888 eller mail@mit-helbred.dk


Priser sort/hvid annoncer
1/2 side s/h: 900,-kr.
1/1 side s/h: 1400,-kr.
Andre mål: Kontakt venligst redaktøren tlf. 9849 9888 eller mail@mit-helbred.dk


DEADLINE

MH1 udkommer 10. februar.   Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. januar.
MH2 udkommer 10. april.  Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. marts.
MH3 udkommer 10. juni. Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. maj.
MH4 udkommer 10. august.  Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. juli. 
MH5 udkommer 10. oktober. Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. september. 
MH6 udkommer 10. december. Annoncetilsagn inkl. format samt tekst materiale senest 10. november.

Deadline vedrørende annoncer
Tilsagn og format den 10. i ulige måneder men deadline reproklart annoncemateriale d. 25. i ulige måneder.


OBS: Der gives 60% RABAT på 1. annonce - 50% RABAT på anden og 40% rabat på tredje.

Mit Helbred indhold

Blade årgang 2022årB

Blade årgang 2021Blade

Blade årgang 2020

Blade årgang 2019

Blade årgang 2018

Blade årgang 2017

Blade årgang 2016
Blade årgang 2015
Blade årgang 2014
Blade årgang 2013

Blade årgang 2012

Blade årgang 2011

siderne er under opbygning