MEDDELELSER, m.m.

MEDDELELSER, m.m.

Mit Helbreds Venner

I tidsskriftet Mit Helbred blad 2  i hver årgang - er en liste over 'Mit Helbreds Venner'. Man indbetaler et engangsbeløb - 500,- kr. til Mit Helbred. Beløbene fra Mit Helbreds Venner fungerer som en økonomisk stødpude. Ønsker man ikke mere at være blandt 'Mit Helbreds Venner' kan man - med ½ års varsel og returnering af vennebeviset - få sine penge tilbage.  Dog kun 400 kr. idet de 100 kr. af de 500 kr. var er moms. Vennebeviset er personligt og kan ikke overdrages.

Send dit navn og adresse til Mit Helbred på mail (mail@mit-helbred.dk) eller via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Ønsker du at være anonym - dvs. ikke være med på de to årlige offentliggjorte lister - angiv da venligst dette.

Det skulle glæde os om du vil være en af bladets Venner.


Med venlig hilsen

Ole Vestergaard, redaktør


Min Kalender 2024

A4 format. Spiralryg. 164 sider. 1 opslag = 1 uge. Plads til selv at skrive.

Pris: 158 kr. Sendes portofrit men + 39 kr. i gebyr.

Bestil: tlf. 98499888 mail mail@mit-helbred.dk eller webshop www.mit-helbred.dk eller sms 24242708.

•Garanti for 100% stabil drift. • Ingen opladning, fungerer uden strømtilførsel. • 1 opslag = 1 uge. • Plads til selv at skrive- i hånden!
• Daglige sol op-/nedgangstider. • Daglige måne op-/nedgangstider.
• Gentagne naturbegivenheder:når gøgen kommer, hugormen

går i dvale, hornfisk hos
fiskehandleren, blå anemone
blomstrer, skrubtudserne
kommer frem, m.m.m.
• Helligdage i islamisk kalender med fortællinger.
• Helligdage i kinesisk kalender med fortællinger.
• Thyco Brahesdage.
• Planeternes opgang  og nedgangstider.
 • Gamle vejrvarsler.
• Dagens helgennavn med tekst.
• M.m.Indbetaling fra ukendt:
5-9-2023 er modtaget en indbetaling på 298,- kr. uden afsender (Mit Helbred var noteret som afsender).  Derfor kan vedkommende desværre ikke blive noteret som at have betalt i vores bogholderi.


Mit Helbred - nu uden ’ekstra sider’
Mit Helbred er hidtil udkommet seks gange om året. Fire gange med 24 sider - så forsendelsesvægten kunne holdes under 100 gram. To gange om året, hvor forsendelsesvægten blev holdt under 250 gram.
I 19 år har abonnementsprisen på Mit Helbred været fast. Men forsendelsesomkostningerne er steget - i sær gennem de sidste år. Fremadrettet er nu valgt at spare den ekstra portoudgift på de to numre med udvidet indhold. Til gengæld holdes abonnementsprisen fast. Så fremadrettet udkommer Mit Helbred stadig seks gange om året - men alle gange med 24 sider - og abonnementsprisen er uændret.
Den nye ordning udelukker dog ikke, at Mit Helbred i ny og næ udkommer med et
udvidet sidetal.
Oversigten over Mit Helbreds Venner bringes fremover een gang om året.
Mit Helbred håber på forståelse.Bekymringsbrev

Vitalrådets hjemmeside kan man læse et bekymringsbrev indsendt af Mit Helbreds redaktør til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Han er bekymret over håndteringen af COVID-19 vaccinationerne/ikke godkendte vacciner og han er bekymret over de COVID-19 genvaccinationerne til de 65+ årige, der startede i efteråret 2023 -  uagtet Sundhedsstyrelsen måtte have haft kendskab til en stor undersøgelse (lidt under 10% af verdens befolkning) der viser, at risikoen for at dø af vaccinationerne stiger med alderen.


Ræve der vogter gæs

Dagen efter bekymringsbrevet var indsendt, fik han svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
Mine bekymringer skulle jeg sende til Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.


Det forekommer ham at være et besynderligt svar. Mon ikke de to styrelser ikke er
bekymrede over egne handlinger. 

At overlade behandlingen af en sag til nogen der selv har en åbenlys interesse i et
bestemt udfald, kaldes også, at ræve vogter gæs.  Redaktøren - som jo i sagens natur -
er utilfreds med svaret fra Styrlesen for Patientsikkerhed - spugte derpå Ombudsmanden om,
hvorhen man skal sende en klage over Rådet for Patientsikkerhed.
Hun svarede: Til Rådet for Patientsikkerhed!!!!!!