MEDDELELSER, m.m.

MEDDELELSER, m.m.

Mit Helbreds Venner

I tidsskriftet Mit Helbred blad 2 og blad 5 i hver årgang - er en liste over 'Mit Helbreds Venner'. Man indbetaler et engangsbeløb - 500,- kr. til Mit Helbred. Beløbene fra Mit Helbreds Venner fungerer som en økonomisk stødpude. Ønsker man ikke mere at være blandt 'Mit Helbreds Venner' kan man - med ½ års varsel og returnering af vennebeviset - få sine penge tilbage.  Dog kun 400 kr. idet de 100 kr. af de 500 kr. var er moms. Vennebeviset er personligt og kan ikke overdrages.

Send dit navn og adresse til Mit Helbred på mail (mail@mit-helbred.dk) eller via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Ønsker du at være anonym - dvs. ikke være med på de to årlige offentliggjorte lister - angiv da venligst dette.

Det skulle glæde os om du vil være en af bladets stødpuder.


Med venlig hilsen

Ole Vestergaard, redaktør


VIGTIGT

Der er kommet et vigtigt 'borgerforslag':

Lov om forbud mod vaccinepas
ID: FT-08822
Ingen Stat, Region, Kommune, skole eller virksomhed i Danmark må forlange, at en borger, elev eller kunde skal være vaccineret for
Covid-19 og/eller fremtidige varianter, og/eller andre ’samfundskritiske sygdomme’, eller at forlange dokumentation for vaccinationsstatus.


1. Loven forbyder Staten, Regioner og Kommuner at udgive eller forlange publikationer, eller deling af borgerens vaccine-status.
2. Loven forbyder Staten, Regioner og Kommuner at forlange vaccination som betingelse for at modtage offentlige ydelser.
3. Loven forbyder Uddannelsesinstitutioner, både offentlige og private at forlange dokumentation af vaccine-status som
    betingelse for at deltage i undervisning.
4. Loven forbyder virksomheder at nægte service eller salg, eller adgang til en borger baseret på vedkommendes vaccine-status.


Forslag til strafferamme – op til 1 års fængsel, og/eller bøde op til Kr. 100.000


Epidemiloven blev hasteindført mod det oplyste befolknings ønske. Konsekvenserne af politiske tvangsindgreb fra regeringen har haft katastrofale konsekvenser for det danske folk og det danske samfund.
Vaccinepasset og det planlagte biometriske universelle ID system er blot en forlængelse og udbygning af en politisk vilje til at kontrollere borgerne i alle livets aspekter, som går imod det oplyste befolkningens kultur af frihed og tillid.
Denne lov vil sikre at vi fortsat kan overholde Menneskerettighedskonventionens artikel 5.
Denne lov vil forebygge at statsapparatet ikke længere, eller i fremtiden overtræder Nurnberg-koden.


Støt https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08822